Christ is Risen

Christ is risen! Truly, He is Risen!
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!

 Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!

 Kristus aq ungwektaq! Pichinuq ungwektaq!

Xris-tusaq Ung-uixtuq! Iluumun Ung-uixtuq!

Al-Masih-Qam! Hakkan Qam!

error: Content is protected !!