His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, Sends Greetings to Pope Francis

His Beatitude Patriarch Daniel
His Beatitude Patriarch Daniel

From the Romanian Patriarchate

His Holiness Pope FRANCIS
Vatican City

Your Holiness,

The Romanian Orthodox Church is sharing in these moments of joy of the Roman Catholic Church, following Your Holiness’ election as Bishop of Rome and Pope.

We are convinced that the genuine moral values, based on the bi-millenary Christian faith, will continue to be central in your activity as the Primate of the Roman Catholic Church, taking into account the work that Your Holiness has already undertaken during your pastoral activity in Argentina. This mission is also a priority in our Orthodox Church. Therefore, in this context, it is very necessary to cooperate in order to realise solidarity with those who suffer most from the economical and spiritual crisis of contemporary world, in order to give a common witness to the world, in the spirit of the merciful love of our Lord Jesus Christ.

We express also our hope that Your Holiness will continue to support our Romanian Orthodox faithful living in large number in various countries of Europe, particularly in Italy, as it was constantly promoted by your predecessors late Pope John Paul II and Pope Emeritus Benedict XVI.

With esteem and fraternal love in Christ

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church

gizzmo

Sanctităţii Sale Papa FRANCISC
Cetatea Vaticanului

Sanctitatea Voastră,

Biserica Ortodoxă Română se alătură acestor momente de bucurie ale Bisericii Romano-Catolice, ca urmare a alegerii Sanctităţii Voastre ca Episcop al Romei și Papă.

Suntem convinși că valorile morale autentice, bazate pe credinţa bimilenară creștină, vor continua să aibă un loc central în activitatea Sanctităţii Voastre ca Primat al Bisericii Romano-Catolice, având în vedere lucrarea pastorală pe care Sanctitatea Voastră aţi întreprins-o deja în Argentina. Această misiune este o prioritate şi în Biserica noastră Ortodoxă. De aceea, în acest context, este foarte necesar să cooperăm, pentru a realiza solidaritate cu cei care suferă cel mai mult de pe urma crizei economice și spirituale a societăţii contemporane, pentru a da o mărturie creştină comună în lume, în spiritul iubirii milostive a Domnului nostru Iisus Hristos.

Ne exprimăm speranța că Sanctitatea Voastră Veţi continua să-i sprijiniţi pe credincioșii ortodocşi români care trăiesc în număr mare, în diferite ţări din Europa, în special în Italia, așa cum constant au făcut-o predecesorii Voştri, vrednicul de pomenire Papa Ioan Paul al II-lea și Papa Emerit Benedict al XVI-lea.

Cu stimă și dragoste frățească în Hristos,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1 Comment

Comments are closed.

error: Content is protected !!